Plantering av levande pil

Planteringsplatsen
Pilen trivs bäst på ljusa platser, minst 5 – 6 m från äldre stora lövträd. Den trivs i de flesta jordarter, också på mycket fuktiga platser. Sandjord behöver bättras på med mullhaltigt material, t.ex. kompost eller planteringsjord. Det är mycket viktigt att pilen får rejält med vatten under det första året, speciellt om sommaren är torr.

Planteringstid
Lillöpil planteras april - juni.

Exempel på åtgång:
Till ett flätat pilstaket behövs 10 st skott per meter.
Lillöpil finns i olika längder, se under Beställning. Välj längd på skott efter önskad höjd på staket. Lillöpil Standard, 190 cm, ger ett flätat staket på 1,6 – 1,9 m. Till en koja med diametern 2,5 m åtgår 75 st pilskott som är 2,50 m långa.

Köpinformation
Praktiska tips, planteringsanvisningar samt beskrivning av hur man flätar staket, bygger koja mm följer med leveransen. Lillöpil lagras i frys hos Lillöhus AB och levereras med bilfrakt till dörren. De bör sedan planteras inom 10 dagar. På så sätt garanteras pilskottens kvalitet och grobarhet. Det är bra om Lillöpil kan stå i en hink med vatten 4 – 8 dagar före plantering, så går rotskjutningen fortare.

Beställ här